Bergvärme

Med en modern, effektiv värmepump ansluten till en energibrunn, kan du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t.ex. olja eller el.

Borrning av en energibrunn utförs vanligtvis med en borr med 110-140 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som för en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är viktigt för att inte grundvattnet ska bli förorenat.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s.k. förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den ska kunna ta upp en viss energimängd (s.k. aktivt djup).

Jerrys Brunnsborrningar AB borrar enligt normbrunn07 och är certifierade brunnsborrare.