Bergvärme

Med en modern, effektiv värmepump ansluten till en energibrunn, kan du spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t.ex. olja eller el.

Borrning av en energibrunn utförs vanligtvis med en borr med 110-140 mm:s diameter. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som din värmepump är avsedd för och som krävs för uppvärmning av ditt hus. Borrning av en energibrunn utförs i princip på samma sätt som för en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är viktigt för att inte grundvattnet ska bli förorenat.

Till skillnad mot en dricksvattenbrunn är energibrunnens vattenkvalitet av sekundär betydelse då grundvattnet inte förbrukas (med undantag för den s.k. förbrukningsbrunnen). Inte heller har tillrinningskapaciteten någon betydelse för energibrunnens funktion. Däremot erfordras ett djup som motsvarar den vattennedsänkta kollektorlängd som krävs för att den ska kunna ta upp en viss energimängd (s.k. aktivt djup).

Jerrys Brunnsborrningar AB borrar enligt normbrunn07 och är certifierade brunnsborrare.

Bergvärme och värmepumpar

Solens strålar gör så att det lagras värmeenergi i berggrunden. Vill man dra nytta av den så borras ett hål, en så kallas energibrunn, i marken. Hur djupt vi ska borra avgörs av vilket energibehov fastigheten har. Därefter för vi ner en kollektorslang som fyllts med vatten och frostskyddsvätska.

Slangens vätska pumpas sedan till bergvärmepumpen där det finns ett köldmedium som förångas vid kontakt med vätskan. En kompressor samlar upp ångan och det gör att det sker en rejäl temperaturhöjning. Så småningom överförs värmen ut i fastigheten via dess element.

Vill du minska dina energikostnader rejält? Hör av dig till oss och låt oss installera bergvärme hos dig. Om fastigheten som du äger värms upp med el- eller olja så kan vi hjälpa dig att spara mycket pengar.

Jerrys Brunnsborrningar AB har arbetat med att borra bergvärme och med att installera värmepump i många år. Förutom att vara certifierade brunnsborrare så har vi gedigen branscherfarenhet. Vi är med andra ord ett pålitligt företag med gedigen kompetens.

Borra bergvärme
Bergvärme | Jerrys Brunnsborrningar AB | Markaryd

Våra brunnsborrare utgår från Markaryd och arbetar i ett område som omfattar Skåne, södra Småland, Halland och Blekinge. Vi åtar oss dock uppdrag huvudsakligen i Markaryd och i Ljungby.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Det finns flera olika sorters värmesystem på marknaden och alla har naturligtvis både för- och nackdelar. Bergvärme är inget undantag och vi har samlat några av de fördelar och nackdelar som finns:

Fördelar

  • Ekonomiskt – att installera bergvärme är en långsiktig investering som hjälper dig att sänka dina energikostnader.
  • Miljövänligt – det enda som påverkar miljön är elen som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar energi från borrhålet.
  • Bekvämt – en bergvärmepump är i princip underhållsfri.
  • Förnybart – solenergin som utvinns ur berggrunden är obegränsad.
  • Flexibelt – du kan kombinera bergvärme med andra värmekällor.

Nackdelar

  • Investering – borrning, installation och värmepump medför en rejäl kostnad för dig. Du bör dock tänka på att energikostnaden som sparas med tiden gör att du börjar dra ekonomisk nytta redan från första dagen.
  • Borrning – du måste borra en energibrunn för att kunna installera bergvärme. Vi rekommenderar att du undersöker om detta är möjligt innan du anlitar oss.
  • Tillstånd – kommunen du bor i kräver att du söker tillstånd för att få installera en bergvärmepump.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om bergvärme eller har bestämt dig för att anlita oss. Vi ser framemot att få minska dina energikostnader.