Vattenbrunn

Vi på Jerrys Brunnsborrningar tar ansvar för hela processen vid en borrning. Allt från brunnsborrningen och dimensioneringen av utrustning till montering av pump så det blir fackmässigt utfört. Din brunn ska hålla i flera generationer. Vi har vattengaranti, 120 liter per timme.

Arbetet går till genom att brunnen borras med foderrör genom jord och så långt ner i fast berg att inget ytvatten ska kunna tränga in, minst 2 meter. Metoden kallas excenter-borrning. Foderröret tätas därefter i berget som ett extra skydd mot ytvattnet. Därefter borras brunnen ner i berget till vattenförande djup. När brunnen är färdigborrad dimensioneras pumputrustningen. Brunnens djup och tillrinning påverkar valet av utrustning. Vi hjälper till att dimensionera din pumputrustning utifrån er förbrukning.

Vid anläggning av en bergborrad brunn är det flera aspekter som måste vägas in vid valet av placering däribland:

  • Det ska vara på en plats där man kan förutsätta att man kan finna tjänligt och tillräckligt med vatten.
  • Hänsyn måste tas till föroreningsrisker.
  • Brunnen ska också placeras på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark.
  • SGU -Sveriges Geologiska Undersökning- gör att vi alltid kan rådgöra med en erfaren hydrolog.

Vi avslutar borrningen när brunnen ger tillräckligt vattenflöde. Spolar brunnen och kapacitets mäter genom avrinning. Därefter får du en slutrapport med brunnsdata och garanti på arbetet och minsta vattenmängd.

Låt oss borra vattenbrunn och få rent och fräscht dricksvatten direkt ur marken. Jerrys Brunnsborrningar AB utför borrning för vattenbrunn och tar helhetsansvar för förloppet. Vi ser till så att all utrustning blir korrekt dimensionerad och att din vattenpump blir monterad på ett professionellt sätt. Med vår hjälp får du en vattenbrunn som du kan ha nytta år i många år!

Köp din vattenpump hos oss

För att vattnet ska komma in i din fastighet så måste det pumpas upp från brunnen med hjälp av en vattenpump. Det kan vara svårt att veta vilken som fungerar bäst med de förutsättningar man har. Pumpen ska inte bara ge rätt tryck och ha en rimlig elförbrukning, den ska även vara rätt för de förutsättningar som finns. Vi på Jerrys Brunnsborrningar AB arbetar med försäljning av vattenpumpar och hjälper dig gärna att hitta en som passar dina behov.

Jerrys Brunnsborrningar AB – det självklara valet när du vill borra vattenbrunn

Om du är husägare och inte har tillgång till det kommunala vattnet så är en egen borrad vattenbrunn ett utmärkt val. Med en sådan får du en modern vattenkälla som även är säker ur miljösynpunkt. Våra certifierade brunnsborrare vet hur man utför en brunnsborrning på rätt sätt så att risken för miljöstörningar och skador på fastigheter i omgivningen minskar.

Vattenbrunn - borra vattenbrunn vattenpump

Brunnsborrning av högsta kvalitet

Vårt arbete präglas av god planering, lyhördhet och väl inarbetade rutiner. Det gör att vi kan erbjuda service som både är effektiv och av hög kvalitet. Vi tar hand om helheten, utan att tumma på detaljerna!

Jerrys Brunnsborrningar AB arbetar med att borra vattenbrunn i främst Markaryd och i Ljungby men åtar sig uppdrag Skåne, södra Småland, Halland och i Blekinge.

Hör gärna av dig till oss

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Vi reder gärna ut alla frågetecken när det gäller vattenbrunn och vattenpump.